EN TR
Kurumsal Çözümler Yetkinlikler Haberler Kariyer İletişim

Kalite Politikamız

RST, Kalite Politikası, ulusal ve uluslararası sivil ve askeri sektöre yönelik, elektrik ve elektronik alanlarında kaliteli, özgün ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla;

 • Müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları hızlı, etkin, güvenilir ve müşteri beklentilerini aşan bir şekilde yerine getirebilmeyi,
 • Ürün ve hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ileri teknoloji ve modern mühendislik çözümleri kullanarak tasarlamayı, üretmeyi/ifa etmeyi ve zamanında teslim etmeyi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmeyi ve sistemin devamlılığını sağlamayı,

kuruluşun her seviyesinde tüm şirket çalışanlarının katılımı ile uygulamayı taahhüt eder.


Çevre Politikamız

 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
 • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.


İnovasyon Politikamız

 • Süreç inovasyonları için özgün çözümler geliştirmek,
 • Pazarlama etkinliğimizi artırmak ve sürdürmek için özgün çözümler geliştirmek,
 • İnsansız teknolojiler ve robotik alanlarında kritik teknolojileri projelerimize dâhil ederek yeni yetkinlikler kazanmak,
 • Organizasyon yapımızı yenilikçi, özgür ve özgün düşünmeyi destekleyecek şekilde güçlendirmek.

RST aşağıdaki kuruluşlara üyedir:

 • Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI)
 • Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)
 • Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
 • Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)
 • Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)

Sertifika ve Üyeliklerimiz

RST, kurum içindeki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve müşteri beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması adına titiz bir kalite politikası yürütmekte ve bu bağlamda aşağıdaki sertifikaların gereklerini yerine getirmektedir:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası: Müşterilerimizin beklentisinin aşılmasını hedefleyen bir yönetim anlayışıyla, ürün ve hizmetlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak ve eksiksiz bir şekilde teslim etmek için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri doğrultusunda çalışmaktayız.

Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri: Tesisimizde bulunan gizlilik dereceli verilerin, proje ve malzemelerin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisimizin gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı ve koruma önlemlerinin uygun bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı ve NATO tarafından belgelenmiştir.

Kurumsal

Politikalar

Politikamızın temel esasları: etkin süreç yönetimi, İleri teknolojili mühendislik ve danışmanlık çözümleri, sürekli gelişim, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve müşteri beklentilerini aşarak karşılayan müşteri odaklı mühendislik anlayışıdır.