EN TR
Kurumsal Çözümler Yetkinlikler Haberler Kariyer İletişim

Düşük maliyet, hız ve manevra kabiliyeti, yük taşıma kapasitesi, korku ve kaos oluşturma becerisi, hedefe ulaşmada maksimum etki ve saldırıyı düzenleyecek örgüt açısından risksiz olma gibi faktörlerin etkisiyle drone ve mini İHA’lar düşman unsurlar ve terör örgütleri tarafından saldırı, casusluk, taciz amaçlı kullanılabilmektedir ve son dönemde drone saldırıları çarpıcı bir şekilde büyüyen küresel bir tehdit haline gelmiştir.

Potansiyel güvenlik tehditleri ile ilgili endişeler arttıkça yeni nesil teknolojilerle geliştirilen anti-drone sistemleri de dünya çapında hızla yaygınlaşmaktadır. İnsansız hava araçlarını izleme ve pasifize etme araç ve yöntemleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ülkelerin sayısı da gün geçtikçe çok büyük bir hızla artmaktadır. Son yıllarda sayısı 200’ü aşan farklı anti-drone sisteminin mevcut olduğu ve bunların yaklaşık %40’ının yalnızca tespit, %35’inin yalnızca önleme ve %25’inin ise eşzamanlı tespit, takip ve önleme amaçlı kullanılabildiği bilinmektedir. Ülkelerin savunma bütçesi içinde insansız sistemlere karşı koyacak imkân ve kabiliyetlere ayrılan miktarı önemli oranda arttırması, anti-İHA sistemlerinin son yıllarda savunma harcamalarında insansız sistemler ile ilgili en hızlı büyüyen trend olduğunu göstermektedir.

Anti-drone sistemleri, drone ve mini İHA’ların tespit ve takip edilmesinde çeşitli teknolojilerden yararlanmakta, bahse konu yetenekler tek başına veya daha etkili olacak şekilde beraber kullanılabilmektedir. Mevcut tespit, sınıflandırma ve takip sistemlerinde; radar, radyo frekans (RF), elektro optik (EO), kızılötesi (IR) ve akustik sensör yöntemleri kullanmaktadır. En sık kullanılan yöntemlerden biri radar sistemleridir. Radar sistemlerinde, İHA’ların diğer hava unsurları ve kuşlardan ayırt edilmesini sağlayacak algoritmik teknikler de kullanılabilmektedir. Radyo frekans (RF), drone ve mini İHA’lar tarafından kullanılan frekans aralıklarının taranması sayesinde tehdit oluşturan unsurların tespitini sağlayabilmektedir. Elektro-optik (EO) sensörler görüntüleme, akustik sensörler sesin yakalanması, , kızılötesi sensörler ise ısı yayılımının yakalanması ile söz konusu drone ve mini İHA’ların tespitine olanak sağlamaktadır. Söz konusu teknikler tek başına tüm tehdit unsurlarının tespit ve takip edilmesinde etkili olmamakta, gelişmiş mevcut sistemler bu yöntemlerin çoklu şekilde kullanılmasına dayanmaktadır.

Öte yandan, tespit edilen insansız hava sistemleri tehditlerinin bertaraf edilmesi için yine farklı teknikler bir arada kullanılabilmektedir. Söz konusu teknikler sıklıkla; işlevsel imha (softkill) (Jamming ve spoofing) ve fiziksel imha (Hard Kill) (mermi, ağ ve lazer) kabiliyetleri biçiminde sınıflandırmaktadır. Jamming yöntemi, drone ve mini İHA’ların radyo frekans veya uydu iletişim sinyallerinin bozulması aracılığıyla yere inmesine, kalkış noktasına geri dönmesine ya da olduğu yerde asılı şekilde uçuşunu sürdürmesine ve ayrıca görüntü aktarımının kesilmesine neden olmaktadır. Spoofing ise, tehdit unsurlarının kontrol veya uydu bağlantılarının ele geçirilmesi tekniğidir.

Drone ve mini İHA’lara karşı fiziksel imha yetenekleri ile karşı koyulmasında öne çıkan yöntemler mermi, ağ ve lazer sistemleridir. Yaygın şekilde kullanılabilecek konvansiyonel silahlar, anti-drone sistemlerini donatabilecek önemli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Tehdit unsurlarını ağ ile etkisiz hale getiren sistemler de hâlihazırda kullanılan tekniklerden biridir. Ayrıca, lazer (directed energy weapons) silahlar hafif, yavaş ve alçak irtifalı drone ve mini İHA’lar karşısında kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir.


KUBBE ile Düşman Dronelara Karşı Dinamik Bir Savunma

RST, stratejik tesisler olarak tanımlanan devlet sınırları, enerji santralleri, petrol boru hatları, askeri üsler, havaalanları vb. kritik üs ve bölgeleri drone ve mini İHA tehditlerine karşı korumak için güçlü, kullanıma hazır, uçtan uca çözümler geliştirmektedir.

KUBBE Anti-Drone Sistemi, radar sistemi ve opsiyonel olarak sunulan termal/optik kameraları ile üstün drone tespit ve takip performansı sunarken, yine opsiyonel olarak sunulan RF karıştırıcı ile drone ve mini İHA tehditlerinin etkisiz hale getirilmesine de olanak tanımaktadır. KUBBE Anti-Drone Sistemi’nde, yerinde yapılan incelemelere göre, tehdit unsurlarına karşı en etkili çözümü oluşturmak üzere; farklı konfigürasyonlar ve sensör tipleri amaca uygun bir şekilde entegre edilebilmektedir. Öte yandan, gerektiğinde bu farklı sensör ve karşı tedbir bileşenleri araç üstü, vb. konumlarda tümleşik bir şekilde bir arada konumlandırabilmektedir